سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صدرا کریمزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروگرافی دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه
بابک منصوری – استادیار پژوهشکده مدیریت خطرپذیری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و
رضا امیراصلان زاده – کارشناس ارشد مهندسی زلزله
سهیل اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

چکیده:

امروزه سنجش از دور بدلیل پوشش وسیع مکانی نسبت به روشهای مشابه زمینی مورد توجه اکثر شاخه های علوم زمینی قرارگرفته است روش InSAR بعنوان یک تکنیک موثر راداری برای بررسی و نمایش پدیده های زمینی اعم از فرونشست زلزله فعالیت آتشفشانی نمایش یخهای قطبی و زمین های اطراف گسل های فعال مورد استفاده قرارمیگیرد دراین مقاله از دو تصویر SAR از منطقه L’ Aquila در مرکز ایتالیا تهیه شده از آژانسهای فضایی اروپا و متعلق به ماهواره envisat و با اختلاف زمانی ۷۰ روز و یک مدل رقومی SRTM جهت نمایش اثر زلزله د ر منطقه L’Aquila در مرکز ایتالیا استفاده شده است. پردازشهای مربوط به تصاویر اخذ شده در محیط لینوکس و نرم افزار doris صورت گرفته است و جهت سهولت و تسریع روند پردازش از کنسول ADORE استفاده شدها ست.