سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا خوشتراش – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
حسین قدمی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

تولیدنرم افزار همواره یک چالش باز در دنیای کنونی است قابلیت استفاده مجدد یکیاز پیش رانه های اصلی در مهندسی نرم افزار می باشد و راه حلهای گوناگونی برای آن پیشنهاد شده است معماری مدل رانه MDA یکی ازاین راه حل هاست که قابلیت استفاده مجدد را براساس مفهوم ساده مدل ونگاشت مدلهای گوناگون به شکل خودکار ایجاد می نماید از سوی دیگر در سالهای اخیر در توجه به سرویس گرایی یک جهش بزرگ رخ داده و معماری سرویس گرا SOAدر حال تبدیل به یک پارادایم غالب است آیا می توان از معماری سرویس گرا در معماری مدل رانه بهره برد؟ این چالشی استکه دراین مقاله برای پاسخ به آن تلاش شده است استفاده از معماری سرویس گرا می تواند ابتدا معماری مدل رانه را همگام با آن به پیش برد و سپس نگاشتهایساده و و کاراکتری را در معماری مدل رانه ایجاد نماید. دراین مقاله برای پاسخ به این مساله نخست معماریهای مدل رانه و سرویسگرا معرفی شده اند سپس روی کاربرد معماری سرویس گرا درمعماری مدل رانه سخن رفته و در پایان روی چالشهای پیش رو بحث گردیدها ست.