سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین قندی جلوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
محمود وفائیان – استاد،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی اصفهان
سید مهدی ابطحی – استادیار،دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
نوید جاوید – کارشناس ارشد خاک و پی

چکیده:

بتن های تخریب شده در جهان هر ساله هزینه زیادی در بر دارد. بطور مثال در آمریکا سالانه ۶۰میلیون تن از این بتن خرد شده قابل بازیافت در اثر تخریب ابنیه تولید میگردد. با توجه به تولید اینگونه نخالهها و قیمت نسبتاً زیاد مصالح طبیعی، استفاده از این نوع به اصطلاح سنگدانههای بتن بازیافتی در اساس و زیر اساس راهها میتواند حرکتی اقتصادی باشد. در نشریه شماره ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه یکسری از خصوصیات به عنوان خصوصیات پایه مصالحی که در اساس یا زیر اساس راه استفاده میشود آورده شده است. بر این اساس خصوصیات و پارامترهای سنگدانههای بازیافتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و قابلیت استفاده از آن در ساخت راههای ایران سنجیده شده است. در مواردی که خصوصیات نیاز به اصلاح داشته اصلاحات و روش آن ارزیابی گردیده است. نتایج نشان دهنده خصوصیات مناسب مصالح برای استفاده در ساخت راههای ایران میباشد