مقاله قابلیت تمایز سلول های بنیادی جنین انسان (Royan H5) به سلول های همانژیوبلاست در شرایط آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۱۴۱ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: قابلیت تمایز سلول های بنیادی جنین انسان (Royan H5) به سلول های همانژیوبلاست در شرایط آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول های بنیادی جنینی انسانی
مقاله تمایز
مقاله کلونی همانژیوبلاست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنجی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: آبرون سعید
جناب آقای / سرکار خانم: بهاروند حسین
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: اقدمی ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: قابلیت تمایز سلول های بنیادی جنین انسان به عنوان سلول های پرتوان، به انواع سلول های مختلف از جمله سلول های عصبی، قلبی و کبدی بررسی شده است. در این مطالعه با توجه به توانمندی سلول های بنیادی جنین انسان (Royan H5) که در پژوهشگاه رویان به صورت رده سلولی تهیه شده، بررسی قابلیت تمایز این سلول ها به سلول های خونی مورد توجه قرار گرفت. هدف مطالعه بررسی توانمندی سلول های بنیادی جنین انسان (Royan H5) در تمایز به سلول های همانژیوبلاست بود.
روش بررسی: سلول های بنیادی جنین انسان به صورت سوسپانسیون در محیط کامل DMEM/F12 و در حضور (۱۰۰ ngmL) bFGF کشت و تکثیر شدند و در روز هشت در حضور ترکیبات القاکننده به سلول های بلاست تمایز داده شدند. شاخص های سلول های بلاست KDR، CD31 و CD34 توسط فلوسیتومتری و بیان ژن های TAL-1، Runx-1 و CD34 توسط Quantitative Real Time- PCR نشان داده شد و توان کلونی زایی بلاست ها (Colony forming unit- assay) در محیط حاوی متیل سلولز ارزیابی شد.
یافته ها: سلول های بنیادی جنین انسان در طی تمایز به پیش سازهای خونی، جمعیتی از سلول های KDR+ (79±%۱۲٫۵)، CD31+-CD34+ (5.6±%۲٫۸) و KDR+-CD31+ (6±%۲٫۱۲) را به وجود می آورند. افزایش معنی دار بیان ژن های TAL-1, RUNX-1, CD34 (P£۰٫۰۵, P£۰٫۰۱) در کلونی های چهارده روزه شاهدی بر تشکیل سلول های بلاست بود. هم چنین کلونی های شش روزه تولیدشده بر سطح ماتریژل و با ویژگی های شبه همانژیوبلاست در محیط حاوی متیل سلولز شبه کلونی های مختلط خونی و سلول های شبه اندوتلیال را ایجاد کردند.
نتیجه گیری: سلول های بنیادی جنینی Royan H5 قادر به تولید سلول های پیش ساز خونی با توانمندی دوگانه در شرایط آزمایشگاهی می باشند که می توانند کلونی های شبیه به کلونی های مختلط خونی و سلول های شبه اندوتلیال را تولید کنند.