سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غزاله هدایتی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی محمدی ثانی کاخکی – استادیار دانشگاه آزاد قوچان

چکیده:

درسالهای اخیر تحقیقات قابل توجهی درمورد توسعه فیلم ها و پوشش های خوراکی ساخته شده از مواد کشاورزی و یا ضایعات صنعتی محصولات غذایی صورت گرفته است پلیمرهای زیستی شامل پلی ساکاریدها پروتئین ها و یا مخلوط آ«ها می باشند این مواد می توانند افزودنیهای مختلف یهمچون ترکیبات ضدمیکروبی آنتی اکسیدانها و ترکیبات مغذی یا غذادارو و طعم دهنده ها را با خود حمل کنند ثابت شده است که استفاده از فیلم ها و پوششهای خوراکی حاوی مواد ضدمیکروبی تاثیر بسزایی درحفاظت مواد غذایی در برابر فساد میکروبی و کاهش خطر رشد پاتوژن ها دارد از معمولترین ترکیبات ضد میکروبی بکاررفته می توان اسیدهای الی کیتوزان نیسین سیستم لاکتوپراکسیداز و عصاره های گیاهی و روغنهای اسانسی آن ها را نام برد برای انتخاب ترکیب ضدمیکروبی بایستی به تاثیر آن برروی میکروارگانیسم هدفو واکنش بین آنها بیوپلیمر سازنده فیلم و ترکیبات موجود در ماده غذایی توجه کرد هدف اصلی این مقاله مروری برتحقیقات انجام شده در سالهای اخیر اخیربرروی فیلم ها و پوشش های خوراکی حاوی ترکیبات ضد میکروبی روغنهای اسانسی مزایا ومحدودیت های استفاده آنها قوانین مربوطه جنبه های اقتصادی و دورنمای فیلم های خوراکی می باشد.