سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سوده ذولفقاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، باشگاه پژوهشگران جوان، دامغان- ایر
مجید عرب عامری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، باشگاه پژوهشگران جوان، دامغان- ایر
سیدعلی مرتضوی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد- ایران

چکیده:

بسته‌بندی ضد میکروبی(AM) یکی از نویدبخش‌ترین سیستم‌های بسته‌بندی فعال می‌باشد. فیلم‌های نشاسته ای نیز به عنوان یک ماده مقرون به صرفه برای بسته‌بندی AM مطرح شده‌اند. این مقاله در مورد گسترش سیستم‌های بسته‌بندی بر پایه نشاسته گندم ترکیب شده با اسید لوریک و کیتوزان به عنوان یک عامل AM در غذاها بررسی شده است. هدف استفاده از این نوع لفاف‌ها، جلوگیری یا ممانعت از توسعه فساد و رشد MO پاتوژنی هستند که آلوده‌کننده غذا می‌باشند. اثر AM این ترکیبات بر روی باسیلوس سوبتیلیس و اشرشیا کلی بررسی شد. ممانعت از رشد باکتریها با استفاده از دو روش تست شد. این روش‌ها شامل آزمون ممانعتی بر روی محیط کشت جامد و آزمون ممانعتی بر محیط کشت مایع (اندازه گیری چگالی نوری) بودند. فیلم کنترل (فیلم شاهد بدون اسید لوریک و کیتوزان) با مخلوط کردن نشاسته گلیسرول و آب ساخته شدند و فیلم‌های AM (همراه با کیتوزان واسید لوریک) توسط روش قالب ریزی تولید شدند. مطابق مشاهدات، فیلم‌های آنتی میکروبی نواحی ممانعتی را نشان دادند. در مورد رشد باسیلوس سوبتیلیس به طور جالبی، بر روی محیط کشت جامد یک ناحیه شفاف عریضی مشاهده شد. طبق آزمون محیط کشت مایع، فیلم‌های AM به طور آشکاری باز دارندگی بهتری را بر علیه باسیلوس سوبتیلیس نسبت به اشرشیا کلی نشان دادند. بنابراین فیلم‌های ضد میکروبی بر پایه نشاسته می‌توانند با ممانعت رشد باکتریایی و زیاد کردن عمر ماندگاری برای غذاهای مایع و نیمه جامد، کاربردهای بالقوه ای داشته باشند.