سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی حسنقلیزاده کشتیبان – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر،گروه مهندسی برق
حامد علیپوربنایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،گروه مهندسی برق،تبریز،ایران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از کریستالهای فوتونیکی شبه متناوب مبتنیبر سری تومورس برای طراحی فیلتر نوری قابل تیون با زاویه نور ورودی استفاده شده است. ساختار بکار رفته در این مقاله ساختار تومورس مرتبه هفت میباشد، که برای تیزتر شدنطیف خروجی فیلتر و افزایش ضریب کیفیت ساختار تومورس مرتبه هفت بین دو لایه دیالکتریک ساندویچ شده است. نتایج شبیهسازیها نشان میدهد که با تغییر زاویه ورودی نور تابشیطولموج خروجی فیلتر تغییر میکند. از این نکته برای طراحی فیلتر نوری قابل تیون با زاویه نور تابشی استفاده شده است