سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ریحانه اجلالی پرگو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، گروه مهندسی برق، اهر، ایرا
حامد علیپوربنایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه مهندسی برق، تبریز، ایرا

چکیده:

در این مقاله راهکار جدیدی برای طراحی فیلتر نوری مبتنی بر کریستالهای فوتونیکی دو بعدی ارایه شد. در این فیلتر عمل فیلترینگ و مکانیزم طول موج گزینی با استفاده از یک ناراستی نقطهای واقع بین موجبر خروجی و موجبر ورودی انجام میشود. برای طراحی فیلتر ابتدا ساختار باند و باند ممنوعه فوتونیکی کرییستال پایه بکار رفته با استفاده از روشPWE استخراج شد و سپس محاسبات مربوط به طیف خروجی فیبتر بهروشFDTDانجام شد.