سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرهاد مهدیزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، گروه مهندسی برق، اهر، ایران
حامد علیپوربنایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، گروه مهندسی برق، تبریز، ایران
مهدی حسنقلیزاده کشتیبان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، گروه مهندسی بر

چکیده:

در این مقاله از ساختارهای کریستال فوتونیکی تک بعدی مبتنیبر سری تومورس برای طراحی فیلتر نوری استفاده کردیم. ساختار پیشنهادی از سری تومورس مرتبه ۱ تشکیل شده است که یک لایه ناراستی در وسط ساختار تومورس مرتبه ۱ قرار گرفته است. نتایجحاصل از شبیهسازیهای ما نشان میدهد که لایه ناراستی در ساختارهای تومورس همانند ساختارهای کریستال فوتونیکی متناوب معمولی منجر به ایجاد مد ناراستی دررون ناحیهباند ممنوعه فوتونیکی میشود. دامنه خروجی بالا، پهنای باند بسیار کوچک و ضریب کیفیت بسیار بالا از مشخصههای اصلی این فیلتر میباشد