سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید شریفیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی برق
منصور وفادوست – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکدهمهندسی پزشکی

چکیده:

دراین مقاله یک فیلتر جدید فازی – عصبی برای حذف نویز های ضربه ای تصویر ارائه شده است این فیلتر از دو بخش تشکیل شده است بخش اول به کمک یک معیار تصمیم گیری پیکسلهای نویزی را مشخص می نماید و در بخش دوم از پیکسلهای سالم تصویر و به کمک شبکه فازی – عصبی anfis که با این پیکسلها آموزش دیده است پیکسلهای نویزی تصویر بازسازی میشوند از مزایای این فیلتر حذف نویزهای ضربه با چگالی بالا بدست می آید این کار با حفظ جزئیات تصویر و لبه ها انجام می شود برای نشان دادنکارایی فیلتر ارایه شده نتایج بدست آمده از پیاده سازی با فیلترهای مشابه مقایسه گردید و به کمک معیارهای عددی کارایی بهتر این فیلتر به اثبات رسید.