سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی مختاری – دانشگاه ارومیه
محمدنقی آذرمنش – دانشگاه ارومیه

چکیده:

دراین مقاله یک فیلتر میکرواستریپ میان گذر دو باندی BPF فشرده جدید با استفاده از دو رزوناتور امپدانس پله ای SIRs بارگذاری شده با استاب که با یک خط میکرواستریپ مرکزی درکوپلاژ موازی هستند موردن ظر می باشد به این خط میکرواستریپ مرکزی یک استاب مدارباز ربع طول موج g/4 متصل شده است که درنتیجه آن پاسخی با یک باندگذرپهن صاف و یک باندگذرباریک برای فیلتر مورد نظر خواهیم داشت همچنین با تغییر پهنای استاب مدارباز ربع طول موج پهنای باندهای متفاوت برای این فیلتر بدست می آید بعلاوه استابهای مدارباز کوچک درانتهای دو رزوناتورامپدانس پله ای برای بهبود افت های درونی و بازگشتی پاسخ فیلتر به آن اضافه شده اند براساس این مقاله یک فیلتر میکرواستریپ میان گذردوباندی فشرده جدید طراحی شده ساخته شده و اندازه گیری شده است بطوریکه تطابق عالی بین نتایج اندازه گیری و شبیه سازی دیده می شود.