سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا کارگربیده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- محیط زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند
محمدحسین صیادی – استادیار گروه عمران- محیط زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند

چکیده:

کنترل آلودگی هوا به دلیل اثرات نامطلوب زیست محیطی آن از قبیل گرمایش جهانی، وقوع باران های اسیدی، اترات نامطلوب برسلامتی انسان و همچنین تغییر اقلیم، همواره مورد توجه بوده است. فیلتراسیون زیستی یکی از تکنولوژی های نسبتا جدید جهتتصفیه جریان گاز یا هوای آلوده می باشد که اساس آن به کارگیری میکروارگانیزم های رشد یافته در یک محیط مناسب و عبور دادن گاز یا هوای آلوده از این محیط و در نتیجه جذب آلودگی ها توسط محیط و مصرف توسط میکروارگانیزم ها می باشد. تخریب زیستی همراه با جذب فیزیکی، جذب سطحی، واجذبی و پراکنده شدن و پخش شدن مکانیسم های اصلی حذف آلودگیها از جریان گاز آلوده در این سیستم می باشد . در کنترل آلودگی هوا و بوی منتشره از بسیاری از صنایع از قبیل صنایع غذایی، تولید کمپوست، صنایع شیمیایی و تصفیه خانه های فاضلاب به طور موثر از فیلتراسیون زیستی استفاده شده است. در این مطالعه به بررسی پارامترهای طراحی و شرایط راهبری این سیستم از جمله عمق و ماده بستر، میزان رطوبت، دماpH افت فشار ، آهنگ بارگذاری، پیش تصفیه، مدت زمان ماند گاز و تامین اکسیژن و مواد مغذی به منظور راهنمایی در انتخاب پارامترهای مناسب طراحی و ایجاد شرایط بهره برداری مناسب پرداخته ایم. عمق در گستره ۱ تا ۵ متر، رطوبت به میزان ۶۰-۲۰% وزنی pH بین ۶ تا ۸، دما بین ۱۰ تا۴۰ درجه از شرایط رایج در راهبری فیلترهای زیستی می باشد. ماده مورد استفاده در بستر فیلتر، میزان رطوبت و زمان ماند گاز درفیلتر از اصلی ترین پارامترهای طراحی هستند که باید به درستی تعیین شوند. با توجه به تعدد پارامترهای طراحی، تنوع آلاینده ها و متنوع بودن شرایط راهبری سیستم، توصیه می شود که قبل از طراحی این سیستم، آزمایشات لازم در سطح آزمایشگاهی و پایلوت به منظور دستیابی به طرح بهینه و موثر انجام شود