سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

افشین جورابچی – کارشناسی عمران
ادیب کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد نفت –حفاری و بهره برداری دانشگاه صنعتی سهند
سیدوحید صدرالدینی – کارشناسی مکانیک

چکیده:

آب مازاد نفتی به دلیل در برداشتن مواددیگر به لحاظ زیست محیطی میتواند ایجاد مشکل نماید لذا برای ما حایزاهمیت است که این آب برگشتی به خوبی فیلتراسیون گردد. هدف این مقاله ارزیابی تأثیرات پارامترهای مختلف فرایند از جمله سرعت چرخش غشا (۱۲۰۰, ۱۵۰۰ and 1800 rpm) ، فاکتور غلظت حجم (VCF- volume concentration factor) و مشخصات خوراک برحسب نفت و کربن آلی (TOC- total organic carbon)، قابلیت جداسازی، نفوذپذیری و کیفیت نفوذ است. به این منظور چند سری آزمایش فیلتراسیون توسط غشا به صورت سیستماتیک انجام شد که در آن از فیلتر دیسکی سرامیکی چرخان در حالت عمیلاتی Fed-batch استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که تغییر سرعت چرخشی غشا باعث کاهش مقدار قابل توجهی در رسوب روی غشا می‌شود. درصد نفت بالا (>99%) و عدم نفوذ (>98%) TOC هم به وسیله‌ی غشاهای میکروفیلتریزاسیون (MF- microfiltration) و هم به وسیله‌ی غشاهای اولترافیلتراسیون(UF- ultrafiltration) مستقل از سرعت چرخش و غلظت خوراک قابل دسترسی است.نتایج آزمایشگاهی برایجریانمتقاطع دینامیکMF (0.2 μm pores)و (۷mm pores) UFآب همراه نفت و محلول‌های مدل نفتی (OMS- oily model solution) ارائه شده است.