سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا محمدی – کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده:

تحقیقات نشان می دهد الگوهای مشابهی در طبعیت و اقتصاد وجود دارد که این حقیقت، راه ورود علم فیزیک،به اقتصاد را باز نموده است، به خصوص جایی که متغیرهای زیادی که از درجه پیچیدگی و تصادفی بودن بالاییبرخوردار بوده با هم اندر تراکنش و تعامل قرار می گیرند. در اینجا فیزیک به کمک اقتصاد می آید و علم فیزیکاقتصاد را شکل می دهد که با استفاده از مفاهیم، روش ها و ابزارها مورد استفاده در فیزیک به حل مسایل وموضوعات پیچیده اقتصادی می پردازد. در این مقاله تلاش شده است به معرفی فیزیک اقتصاد، پرداخته شده وضرورت نگاه از دیدگاه علم فیزیک به اقتصاد و روش شناسی علم فیزیک اقتصاد بیان گردد. شود. در ادامهکارکردهای اصلی فیزیک اقتصاد مورد بررسی قرار می گیرند و در نهایت به بررسی چالش ها و انتقاداتی که بر آنوارد شده، پرداخته می شود و تلاش می گردد، مسیر توسعه و تکامل علم فیزیک اقتصاد تبیین گردد.