سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید غنی نیا – گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بیل هانسون – موسسه‌ی تحقیقات مکس پلانک، آلمان

چکیده:

حشرات به بوهای متصاعد‌شده از میزبان خود واکنش‌های رفتاری مختلفی نشان می‌دهند. به‌منظور یافتن نحوه‌ی کدگذاری بوها توسط حشرات مطالعه‌هایی روی سلول‌های عصبی مخصوص بویایی حشره‌ی ماده‌ی Manduca sexta انجام گرفت. به این‌منظور با استفاده از تکنیک رکوردگیری از تک سلول عصبی به تعداد ۳۱ ترکیب بودار به دو نوع گیرنده‌ی حس بویایی به نام‌های ترایکویید-آ و ترایکویید-ب اعمال شد و در نهایت نحوه‌ی پاسخ سلول‌های عصبی داخل آن مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. بر این اساس این دو نوع مورفولوژیک از گیرنده‌های حس بویایی به ۷ نوع فیزیولوژیک تقسیم شدند. برخی از این گیرنده‌ها بسیار تخصصی عمل نمودند و فقط به یک یا تعداد محدودی از ترکیبات بودار پاسخ دادند در حالی‌که برخی دیگر واکنش گسترده‌تری به بوهای اعمال‌شده نشان دادند و برخی نیز به هیچ‌یک از ترکیبات پاسخی ندادند. توپوگرافی (مکان قرار گرفتن) این گیرنده‌های حسی و نیز نحوه‌ی کدگذاری بوها توسط آن‌ها به تفصیل مورد بحث قرار خواهند گرفت.