سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرضیه لهراسبی – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
مجتبی ثمره اکبر –

چکیده:

کاربرد روشنایی الکتریکی در خانه ها و محل های کار ما بخشقابل توجهی از مصرف انرژی الکتریکی جامعه را تشکیل می دهد همزمان با اینکه الکتریسته داخل خانه های ما در لامپها در جریان استسیلی از نور از آسمان به پایین جاری استو با بیرون همان خانه برخورد میکند در همه روزها روشنایی از نظر سطح کیفیتو شدت روشنایی نسبتبه نور مصنوعی که ما در کارهای روزانه خود از آن استفاده می کنیم برتر است