سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناهید علیدوستی شهرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذائی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

چکیده:

محصولات ارگانیک محصولاتی هستند که در تمام مراحل رشد با سیستم طبیعی هماهنگ بوده و در خاکی که از چندسال قبل هیچ گونه سموم دفع آفات گیاهی نظیر: علف هرزکش ها، قارچ کش ها، ارگانیسمهای اصلاح شده ژنتیک و مواد شیمیایی در آن استفاده نشده و فقط با مواد طبیعی مانند کمپوست گیاهی تقویت می شود، رشد می کنند. از سوی دیگر در ترکیبات میو ههای ارگانیک هیچ گونه اصلاح ژنتیکی صورت نمی گیرد و از گازها برای رشد زودرس میوه ها استفاده نمی شود. مطالعات انجام شده نشان می دهد که مصرف مداوم کودها ی شیمیایی در محصولات کشاورزی و کاهش مواد آلی خاک از میزان ارزش غذایی آنها می کاهد یعنی اینکه سطح ویتامین ها ، املاح، مواد معدنی و مغذی را در آنها کاهش می دهد در حالی که این مواد در محصولات کشاورزی ارگانیک که از سموم و کودهای شیمیایی استفاده نمی کنند بیشتر بوده و بنابراین از ارزش غذایی بالاتری برخوردار هستند و بدین جهت در سلامت مصرف کنندگان نقش مهمتری دارند. تحقیقات نشان می دهد که مواد غذایی ارگانیک نسبت به مواد مشابه غیر ارگانیک دارای مقدار بیشتری از آنتی اکسیدان های فیتوشیمیایی (آنتوسیانین، فلاونوئید و کارتنوئید) هستند که این آنتی اکسیدان ها از بوجود آمدن عوامل جهش زای سلولی (موتاژن) در بدن جلوگیری می کنند و مانع از اثر فعالیت رادیکال های آزاد بر روی سلول های طبیعی و تخریب آنها می شوند. این مقاله به مرور مهمترین مزایای محصولات کشاورزی ارگانیک و نقش آنها در ارتقاء سلامت جامعه می پردازد