مقاله فهم انتقال خط مشی اصلاحات اداری در ایران پژوهشی بر مبنای راهبرد داده بنیاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۵ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: فهم انتقال خط مشی اصلاحات اداری در ایران پژوهشی بر مبنای راهبرد داده بنیاد
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصلاحات اداری
مقاله مدیریت دولتی نوین
مقاله انتقال خط مشی
مقاله نظریه داده بنیاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانایی فرد حسن
جناب آقای / سرکار خانم: خیرگو منصور
جناب آقای / سرکار خانم: آذر عادل
جناب آقای / سرکار خانم: فانی علی اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای تبیین نوع اصلاحات اداری در هر کشوری دو نحله بزرگ فکری وجود دارد. نحله نخست عوامل موجد اصلاحات اداری را در درون هر کشور جستجو می کند، در حالی که نحله دوم اشاعه بسته های اصلاحات اداری در کشور را به عوامل بین المللی و جهانی نسبت می دهد. با اتکا به چارچوب نظری دوم، این پژوهش کیفی تلاش دارد فرایند رخداد انتقال بسته اصلاحات اداری از عرصه بین المللی به ایران را تئوریزه کند. نظریه حاصل نشان می دهد که پدیده محوری چنین فرایندی مضمونی تحت عنوان «درس آموزی مدیریتی ملی» است که در فرایندی از عوامل بستری و مداخله گر و به اتکای دسته ای از عوامل علی، انتقال اصلاحات اداری را تبیین می کند.