فهرست مطالب: این فهرست برای یک مقاله ی تحقیقی غیرضروری است. برای رساله یا پایان نامه ی دوره ی کارشناسی، فهرست مطالب را بنویسید (مطلب بعدی را ملاحظه کنید).

رساله و پایان نامه: نویسنده ی رساله یا پایان نامه باید از قوانین مربوط به دوره ی کارشناسی دانشگاه پیروی کند. بنابراین همزمان با سبک MLA یا APA باید قوانین بیشتری درباره کاغذ، نحوه ی تایپ، حاشیه گذاری و مطالب پیشگفتاری نظیر صفحه ی عنوان، صفحه ی تقدیم، صفحه ی تشکر و قدردانی، فهرست مطالب، چکیده و دیگر مطالب را نیز رعایت کنید. از راهنمایی های مربوط به دوره ی کارشناسی و این کتاب برای دانستن سبک و پیکره ی مناسب برای مقاله ی خود استفاده کنید.

عناوین درون عنوان ها : اگر عنوان کتابی شامل عنوان دیگری در گیومه است گیومه را حفظ کنید: کنایه ی ٱهنری در ” هدیه ی سال نو”

اگر عنوان مقاله ای، درون گیومه است و شامل عنوان کتابی است که زیر آن خط کشیده شده، خط زیر عنوان را حفظ کنید:

“آرزوهای بزرگ به عنوان یک رمان ابتکاری”

اگر عنوان مقاله ای درون گیومه است و شامل عنوان دیگری است که در گیومه قرار گرفته است، عنوان کوتاه تر را در تک گیومه قرار دهید:

“مطالعه ی داستان آهنری اهدیه ی سال نو “

اگر زیر عنوان کتابی خط کشیده شده و این عنوان شامل عنوان دیگری می شود که در حالت عادی باید زیر آن خط کشیده می شد، زیر عنوان کوتاه تر خط نکشید یا آن را درون گیومه قرار ندهید:

تفسیرهای مختلف درباره ی آرزوهای بزرگ

استفاده از رومئو و ژولیت شکسپیر در کلاس

تایپ کردن : مقاله را به صورت تایپ شده تحویل دهید. تنها در مواردی نادر، اساتید مقاله های دست نویسی را قبول می کنند. فقط بر روی یک طرف کاغذ تایپ کنید. از ماشین های تحریردارای خطوط و یا چاپگرهای فانتزی دیگر استفاده نکنید. اگر برای تایپ از کامپیوتر استفاده می کنید، قبل از هر چیز اجازهی استفاده از حالت های چاپی را کسب کنید که توسط پرینترهای لیزری انجام می شوند (نظیر هلوتیکا، تایمز رومن، گوتیک و غیره). به خاطر داشته باشید که شما مسئول شماره گذاری دقیق صفحات وصحبت نوشته ی خود هستید. هم تراز کردن جملات از سمت راست (چاپ گسترده) قابل قبول نیست؛ چرا که باعث می شود فاصله ی حروف به هم بریزد. در انتهای سطرها از خط تیره استفاده نکنید. آشکال و طرح های مخصوص – حروف درشت، حروف کج، نمودارها، رنگ ها – را با احتیاط به کار برید. خود نوشته در تعیین اعتبار و نمره ی شما نقش مهمی دارد، نه گرافیک های استفاده شده در آن، “اصلاح، ویرایش و نمونه خوانی” را نیز در بخش های این کتاب ملاحظه کنید.