سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدکمال طبائیان – عضو هیأت علمی دانشگاه مالک اشتر، رئیس دفتر سیاست پژوهی فناوری دفاعی
فرهاد نظری زاده – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

چکیده:

امروزه فناوری نقش بسیار مهمی در توسعه جوامع بشری یافته است . به همین دلیل، سیاستها و سازوکارهای مختلفی برای خلق، توسعه، تبادل، اشاعه و بکارگیری آن بکار گرفته می شود . یکی از این شیوه های جدید که در برخی کشورها بویژه کشورهای جنوب شرقی آسیا – رواج یافته، فن بازار ۱ است . فن بازار سازوکاری تکامل یافته در زمینه انتقال، تبادل یا خرید و فروش فناوری است
که با کمک شیوه ها و خدمات مختلفی که بکار می گیرد، ضمن تسهیل تبادلات فناوری، زیرساختهای لازم و خدمات پشتیبانی متنوعی به عرضه کنندگان و متقاضیان فناوری عرضه می دارد . کشور
ما با توجه به برنامه های توسعه خود و همچنین تلاش برای تولید و توسعه دانش و فناوری، برای شتاب دادن به روند توسعه اقتصادی و صنعتی خود، نیازمند تبادل فناوریهای درونزا و برونزا ( داخل و خارج کشور ) می باشد . در این میان فن بازار می تواند با استفاده از توانایی های نظری و بالقوۀ خود، هم در تحریک و ترغیب تولید و عرضه کنندگان فناوری مثمر ثمر باشد و هم در ایجاد بستر مناسب و قابل اطمینان برای متقاضیان فناوری، مؤثر واقع شود . فن بازار به عنوان یکی از اجزای نظام ملی نوآوری، می تواند بخشی از سیاستها و اقدامات موردنیاز برای توسعه صنعتی کشور را محقق سازد . در این مقاله، ضمن آشنایی با فن بازار، کارکرد و ساختار آن، در مورد نقش و کاربرد آن در ایران بحث و بررسی خواهد شد .