سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فهیمه احمدی واوسری – دانشجویان کارشناسی ارشد علوم وصنایع غذایی
مرجان داوری کتی لته –
آیسان گلزاری –

چکیده:

همزمان با توسعه علم و تکنولوژی درسال های اخیر استفاده از فناوری های نوین همچون شناسایی ازطریق فرکانس های رادیویی RFID که درسیستمهای بسته بندی به منظور کنترل ردیابی و تضمین صحت چرخش زنجیره نقل و انتقال مواد غذایی بسیار حیاتی به نظر می رسد صنعت غذا یکی از مهمترین حوضه هایی است که به استفاده از چنین فناوری حساسی نیاز دارد این سیستم از ابزارهای بسته بندی هوشمند و روش خودکار شناسایی می باشد که در آن از امواج رادیویی به منظور ایجاد ارتباط بین یک داده خوان Reader و یک برچسب الکترونیکی Tag متصل به کالا استفاده می شود داده خوان کار بازیافت یا آنالیز اطلاعات حاصل از برچسب الکترونیکی tag را از طریق ارتباط با امواج رادیویی از راه دور انجام میدهد این مطالعه به معرفی دقیق فناوری شناسایی توسط فرکانسهای رادیویی و کاربرد آن دربسته بندی مواد غذایی می پردازد.