سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین نظم فر – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

دنیای امروز دنیای اطلاعات و مدیریت بهینه آن است. بخش عمده ای از تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیران و برنامه ریزان در پروژه های مختلف عمرانی، زیست محیطی، دفاعی، امنیتی و خدماتی، به هر نحو به مکان و موقعیت خاص آن مربوط می باشد. لذا وجود اطلاعات مکانی و جغرافیایی دقیق، مطمئن و به هنگام و مهمتر از آن مدیریت بهینه آن، از موضوعات بسیار اساسی در موفقیت تصمیمات و اجرای آنها می باشد. سیستم های اطلاعاتی جغرافیائی، یک فناوری پیشرفته در جهت مدیریت و تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی و توصیفی می باشد و در این راه، از تکنولوژی های متعددی همچون؛ سیستمهای تولید نقشه رقومی ، سنجش از دور و سیستمهای مدیریت پایگاه داده ها ، استفاده می کند. در این مقاله به صورت کاربردی نقش فن آوری های نوین و قابلیت ها و امکانات منحصر به فرد آن در مدیریت و برنامه ریزی آمایش سرزمین و تهیه لایه های اطلاعاتی مورد نیاز از قبیل نقشه های کاربری اراضی، شیب، نواحی مستعد کشاورزی ،نیمه مستعد و… ، تحلیل و برنامه ریزی بر روی این لایه ها که به صورت کاربردی در استان آذربایجانشرقی بکار گرفته شده است مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و نتایج بدست آمده بیانگر این واقعیت است که استفاده از فن آوری های نوین ابزاری مفید در تصمیم گیری ها، سرعت و دقت کار و تعیین قابلیتها ی توسعه در مناطق و مکانهای مختلف می باشد.