سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ملیحه باقری –
کسری حسن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه علم و صنعت ایران_گرایش طراحی مرا

چکیده:

دست اندرکاران نظام سلامت همواره به دنبال راه کارهای اقتصادی برای بهبود کیفیت خدمات درمانی و افزایش ایمنی بیماران و پرسنل هستند یکی از ابزارهایی که قابلیت فراوان برای بهبود کیفیت درکنار هزینه کارایی درصنعت بهداشت و درمان را داراست فن آوری اطلاعات سلامت می باشد شناسایی به وسیله امواج رادیویی یا RFID یکی از این فناوری ما می باشد که استفاده از آن دربیمارستان ها رو به افزایش است دراین مقاله استفاده از RFID به عنوان راهکاری درجهت افزایش کیفیت و بهبود خدمات درمانی مورد بررسی قرارگرفته مزایا قابلیت ها و محدودیت آن دربیمارستان ها با مرور مقالات و شواهد علمی موجود جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای به روش توصیفی تحلیلی مطالعه شده است یافته های این مطالعه نشان میدهد مزایای به کارگیری RFID درزمینه درمانی و مراقبتی در یک دسته بندی کلی عبارت است از درمان و مراقبتی ایمن تر برای بیماران و پرسل اثربخش تر و با کیفیتی بالا تر سریع تر و به موقعتر هزینه کارایی این فناوری درمدیریت تجهیزات پزشکی بخش اورژانس بخش اعمال جراحی و بخشهای مختلف بستری بیماران بیشتر می باشد.