سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید تراز – عضوهیئت علمی جهاد دانشگاهی کرمان
نیما رحیم پور – کارشناس ICT

چکیده:

درعصردانایی و ارتباطات نگرش سنتی به مدیریت بحران نگرش منفی است زیرا دراین سیستم مدیریتی می باید درانتظارایجاد بحران ماند و پس ازتخریب سعی درجبران خسارات وارده نمود ضرورت آمادگی استفاده از فن آوریهای جدید درجهت توانمندسازی هرسازمان و جامعه امری ارزشمند محسوب میشود و همواره باید مجموعه ای ازطرح ها و برنامه های عملی برای برخورد با تحولات احتمالی اینده و رخدادهای غیرمترقبه پیش روی سازمان های مسئول قرارداشته باشد امکان وقوع حوادث غیرمترقبه درهرزمان و مکانی وجود دارد و سالانه موجب مرگ هزاران نفردرجهان می شود کشورماایران نیز به دلیل قرارگرفتن برروی کمربند زلزله شرایط متغیر جوی تخریب منابع طبیعی و … جز ده کشور حادثه خیز جهان محسوب میگردد امروزه فناوری نوین اطلاعات جایگاه مناسبی درزمینه مدیریت بحران و حوادث غیر مترقبه کسب نموده و میتواند کمک شایانی درکاهش هزینه ها و و خسارات را با ا طلاع رسانی مناسب درزمان وقوع بحران و حوادث غیرمترقبه ارایه نماید