سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تخصصی بیمه الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمسعود سپهری فر – کارشناس ارشد طرح و توسعه شرکت بیمه کوثر
حسین سروی همپا – دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی

چکیده:

براساس مطالعات و تحقیقات گوناگون که طی سالهای اخیر صورت گرفته و یا این روزها در دست انجام است و نیز با توجه به روند تحولات جهانی صنعت بیمه در حال و آینده و همچنین مراجعه به تجربیات و خرد جمعی دست اندرکاران و صاحبنظران فعال و مستقل صنعت، سیاست گذاری و نظارت یکی از چالش های اساسی صنعت بیمه کشور می باشد.( ۱ ) البته نه تنها در سطح صنعت بیمه کشور، بلکه در هر سازمان و کشوری که بحثی از برنامه های بلند مدت و طرح های استراتژیک در میان است؛ نظارت بر چگونگی پیشرفت طرح ها و نحوه پایش مسیر عملیاتی سازی برنامه ها در جهت تحقق اهداف و استراتژی های آن از چالش های اساسی است .از طرف دیگر بیمه یک صنعت داده بر و بنا شده بر فرایندهای متعدد و پرحجم پردازش اطلاعات است ( ۲ ) و رشد و پایداری اکوسیستم بیمه نیز در همبستگی با میزان و نحوه رشد فن آموری ها، ساختارها و فرایندهای اطلاعاتی در بدنه این صنعت می باشد. این بدان معناست که ایفای بهینه نقش نظارت و تنظیم وضعیت فن آوری ها، ساختارها و فرایندهای اطلاعاتی در داخل این صنعت دارد(۳).در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از چارچوب های مطرح در حوزه حاکمیت فن آوری اطلاعات و استفاده از قابلیت های این فن آوری اطلاعات در زمینه ایجاد همسویی استراتژیک با کسب و کار ، اندازه گیری کارآیی، ارزش آفرینی مدیریت مخاطرات و مدیریت منابع، مدلی نظارتی برای غلبیه بر یکی از چالش های اساسی صنعت بیمهیعنی نظارت بر نحوه عملیاتی سازی اهداف و استراتژی های طرح تحول ارائه گردد اجرایطرح تحول صنعت بیمه، و نیل به اهداف آن ، اولویت اصلی صنعت بیمه است . دستیابی به اهداف این طرح ، در سایه استفاده از ابزارهای مدرن و فن آوری های نوین امکان پذیر خواهد بود . از سوی دیگر در ساختارهای اقتصادی پیچیده امروز ، نقش کلیدی و با اهمیت صنعت بیمه در کنار صنعت بانکداری و بعنوان یکی از دو بازوی اصلی اقتصاد ، حساسیت موضوع را دوچندان می نماید . امروزه جایگاه فن آوری اطلاعات در توسعه صنایع و ایجاد تحولات بنیادی درفعالیت ها و فرآیندهای زمان بر و پیچیده غیر قابل انکار است . فن آوری اطلاعات با آهنگ رشد بسیار سریع ، ضمن نفوذ در تمامی ابعاد وجودی سازمان ها ، ابزارهای توانمندی را جهت رشد و توسعه روز افزون آن ها فراهم آورده است .علاوه بر توصیف زیر ساخت ها و الزامات گذار از بیمه سنتی به بیمه الکترونیکی در این مقاله قصد بر آن است تا با بررسی و تبیین جایگاه حساس و تأثیرگذار فن آوری اطلاعات و امکاناتی که برای ایجاد تحول در فرآیندها و ساختارهای اصلی صنعت بیمه در اختیار قرار می دهد نمونه هایی عملی جهت نیل به اهداف مورد نظر در تحول صنعت بیمه معرفی گردد .