مقاله فن آوری اطلاعات و استقرار و بهبود نظام جامع برنامه ریزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱۸۳ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: فن آوری اطلاعات و استقرار و بهبود نظام جامع برنامه ریزی
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فن آوری اطلاعات
مقاله سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان
مقاله استقرار
مقاله بهبود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتدل محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طلوعی اشلقی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فولادی وندا علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازمان های امروزی نیازمند یکپارچگی در داده ها و اطلاعات هستند؛ بنابراین گرایش به استفاده از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان دارند. این سیستم ها که از آخرین نسل های سیستم های اطلاعاتی محسوب می شود، این قابلیت را دارند که به کمک آن بتوان عملکرد کلیه واحدهای سازمان را یکپارچه و منابع سازمان را برنامه ریزی و مدیریت نمود. ولی استقرار و اجرای آن نیازمند مهیا شدن زیرساخت های مناسب برای آنهاست. بعضی از شرکت ها بدون توجه به فراهم آوردن زیرساخت های لازم، تصمیم دارند وارد این مقوله بزرگ و پیچیده شوند. بدین سبب ممکن است دچار مشکلات و خسارت های زیادی گردند و آرمان دستیابی به این هدف برای آنان غیر ممکن گردد. بنابراین هدف این تحقیق شناسایی، تعیین نحوه اثرگذاری و اولویت بندی عوامل و شاخص های اثرگذار فن آوری اطلاعات بر استقرار و بهبود سامانه های برنامه ریزی منابع سازمان و ارائه یک مدل جهت پیاده سازی این سامانه هاست. روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی – پیمایشی، و از طرفی یک تحقیق میدانی است. جمع آوری داده ها و اطلاعات بوسیله پرسشنامه و مصاحبه انجام گرفته، حجم نمونه آماری برای فرضیه اول و سوم تحقیق ۲۱۱ نفر و شامل افرادی است که در سازمان مورد مطالعه، از فن آوری اطلاعات استفاده می کنند، تجزیه و تحلیل به روش آماری و بوسیله نرم افزار«SPSS»  انجام گرفت. همچنین از آرای پنج تن کارشناس فن آوری اطلاعات نیز برای فرضیه دوم و چهارم تحقیق بهره گرفته شد. تجزیه و تحلیل آن به روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی و بوسیله نرم افزار «Expert Choice» انجام گرفت.
سرانجام عوامل (فن آوری اطلاعات، آموزش، حمایت مدیریت ارشد، فرهنگ سازمانی، مشارکت کارشناسان خارج از سازمان، پایبندی به مقررات، انگیزش کارکنان) و شاخص های (سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه و ارتباطات، پایگاه داده و داده ها، نیروی انسانی، امنیت) شناسایی شد و نحوه تاثیرگذاری آنها یکسان نبود. عامل فن آوری اطلاعات و شاخص سخت افزاری از مهمترین آنها بود. برای ارائه یک مدل جهت پیاده سازی این سیستم ها، از روش تصمیم گیری چند شاخصه و به کمک فن رجحال ترتیبی با تشابه به پاسخ ایده آل پیشنهاد گردید، نخست به فراهم آوردن زیر ساخت های این سیستم در کنار حفظ سیستم های فعلی سازمان پرداخته شود و در مرحله بعد پیاده سازی به روش اجرای ماژول هایی از سیستم برنامه ریزی منابع سازمان انجام گیرد.