مقاله فنولوژی Didymella rabiei روی بقایای نخود در استان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در بیماریهای گیاهی از صفحه ۴۵۵ تا ۴۶۲ منتشر شده است.
نام: فنولوژی Didymella rabiei روی بقایای نخود در استان کرمانشاه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برق زدگی
مقاله نخود
مقاله Didymella rabiei
مقاله فنولوژی
مقاله مرحله جنسی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یونسی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ الاسلامی مهیار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری برق زدگی نخود ناشی از Didymella rabiei، مهم ترین بیماری نخود معمولی در استان کرمانشاه است. عامل بیماری روی بقایای گیاهی و بذرهای نخود بقا می یابد. مرحله جنسی قارچ روی بقایای آلوده نخود که در سطح خاک مزرعه باقی می مانند، تشکیل شده و در بقا و پراکنش بیماری به نقاط دور نقش اساسی دارد. طی سال های زراعی ۸۳-۱۳۸۲ و ۸۴-۱۳۸۳ بقایای آلوده نخود از اوایل مهرماه روی سطح خاک چند مزرعه در شهرستان های مختلف استان کرمانشاه قرار داده شد. در سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲ مرحله جنسی قارچ روی اغلب نمونه های قرار گرفته در سطح مزارع تشکیل نگردید و یا در صورت تشکیل به مرحله بلوغ نرسید. در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ سود و تسیوم های بالغ قارچ به فراوانی روی همه نمونه ها تشکیل شد. سودوتسیوم ها حدود یک ماه تا ۴۵ روز پس از قرار دادن بقایای آلوده نخود در سطح مزرعه (اوایل تا اواسط آبان ماه) روی ساقه و غلاف های آلوده شروع به تشکیل نمودند. متعاقبا سودوپارافیزهای قارچ در بین بافت استرومایی سودوتسیوم رشد و توسعه یافت. سودوتسیوم ها و آسک های بالغ در نیمه اول اسفند ماه در نمونه ها دیده شد. رها سازی آسکوسپورها از اواخر اسفند شروع و تا اواخر اردیبهشت ادامه داشت. همه سودوتسیوم های مورد بررسی در اواسط خرداد، کاملا خالی بودند.