سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم اخوتی –
رضا اکبر نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
فرزانه ذوالعلی –

چکیده:

فناوری های وب ۲ پتانسیل هایی دارد که میتواند در ارتقا آموزش پزشکی و ارایه خدمات موثر واقع گردد این مطالعه به منظور تعیین میزان استفاده از فناوری وب ۲ توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد ۵۵۱ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرکان به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند ۶۴ درصد از پاسخگویان با وب ۲ آشنا بودند و ۶۵ درصد از آن استفاده می کردند مهمترین فناوری وب ۲ که استفاده می شد بلاگ ۳۲% بود و ویکی ها ۲۹% و شبکه های اجتماعی ۲۷% درمرتبه های بعدی مورد استفاده قرارمیگرفتند آشنایی و استفاده برحسب جنس مقطع تحصیلی و دانشکده تفاوت معنی داری داشت بین استفاده از اینتر نت و میزان آشنایی با وب ۲ و میزان استفاده از فناوری های وب ۲ رابطه معنی داری وجود داشت مهمترین کاربرد فناوری ها سرگرمی بود با توجه بهنتایج توصیه می شود این فناوری ها و خدمات آنها برای دانشجویان معرفی گردد و نحوه استفاده از آنها آموزش داده شود.