سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهنام اویسی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

برای بررسی رفتارلرزه خیری یک گستره و براورد میزان فعالیت گسل ها میتوان ازروشهای کوتاه دوره short term و متوسط تا بلنددوره intermediate-long tem استفاده نمود درروشهای کوتاه دوره ازتجهیزات لرزه نگاری سیتسم موقعیت یاب جهانی GPS و داده های رادار interferometry استفاده میگردد درپژوهشهای ریخت زمین ساختی که درگروه روشهای متوسط تا بلند دوره جای دارند تولید داده های پایه برای براورد دوره بازگشت زمین لرزه ها و ارایه مدل پویایی dynamic برای ساختارها و مناطق فعال لرزه زه و یا بی لرزه از اهمیت ویژه ای برخوردار است برای تولید اینگونه داده ها می بایست از روشهای دقیق نقشه برداری و تکنیک سن سنجی مطلق استفاده نمود به عنوان نمونه برداشت دقیق تغییر شکلها و یا میزان جابجایی در امتداد یک گسل را میتوان به کمک سیستم موقعیت یاب جهانی کینماتیکی به شکل دقیق برداشت نمود ولی نکته مهم دراینجاست که برداشت دقیق تغییر شکلهای جوان تنها درکنار داده های زمان سن ایجاد و گسترش تغییر شکلها میتواند درارایه مدل دینامیکی برای یک منطقه فعال یا یک گسل جنبا کارامد باشد.