سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نیره لولوئی دلشاد – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبی
رضا اسماعیل زاده کناری – عضو هیئت علمی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی، گروه صنایع غذایی، ساری،
حامد قاسمی – مدیر تولید صنایع شیر ایلام زاگرس ) لبنیات کالبر (

چکیده:

به دلیل افزایش جمعیت جهان و کمبود منابع غذایی تولید غذا با مشکل رو به روست. برای ادامه بقا نیاز به روش جایگزینی جهت تولید غذا است.تولید روغن های تک یاخته توسط میکرو اورگانیسم ها به روش های زیستی انجام می گیرد. میکرو اورگانیسم هایی که عمدتا اولئوژینوس هاهستند، سوبسترا هایی با منابع کربنی، پسماند ها و مواد زائد، منابع نیتروژنی و غیره را مصرف کرده و در میسلای خود روغن تولید و ذخیره میکنند. روغن های حاصل ارزش تغذیه ای و داروسازی داشته و به خوبی قابلیت مصرف دارند. عمده ترین اسید های چربی که حاصل می شود شامل ؛ پالمیتیک اسید (C16:0) ، پالمیتولئیک اسید (C16:1) ، استئاریک اسید (C18:0) ، اولئیک اسید (C18:1) و لینولئیک اسید (C18:2) و لینولئیک اسید – γ (C 18:3n-6) می باشد. درواقع، هدف اصلی از این مطالعه معرفی این منابع و روش های تولید این نوع ترکیبات مغذی و با ارزش می باشد