سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فاطمه حیدری – مهندسی منابع طبیعی شیلات
شبنم عبدی – مهندسی منابع طبیعی شیلات

چکیده:

استفاده از فناوریهای نوین به خصوص فناوری نانو درراستای کاهش اثرات سوء الودگیهای زیست محیطی به عنوان یک یاز راه کارهای مدیریتی مطرح می باشد یکی از مواردی که این فناوری کاربرد خود را نمایان می سازد درارتباط با منابع اب می باشد که درنظر گرفتن چالشهای پیشرو ضرورت استفاده از آن را پررنگ تر نمودها ست فقدان دسترسی به آب تمیز و بهداشتی درکشورهای درحال توسعه اولویت توسعه فناوری نانو را مطرح می کند هواداران فناوری نانو اظهار می دارند که مواد با پایه فناوری نانو می توانند به فناوریهای تصفیه آب ارزان قیمت تر بادوام تر و موثرتری منجر شوند که نیازهای کشورهای درحال توسعه را برآورده می سازند تعدادی از روشهای و دستگاه های تصفیه آب که با موادی درمقیاس نانو کار میکنند اکنون بصورت تجاری دردسترس هستندو بقیه درحال توسعه می باشند این فراورده ها با پایه فناوری نانو شامل فیلترهای آب غشاهای فیلتراسیون تصفیه، کاتالیزور ها و ذرات نانو برای اصلاح آبهای سطحی می باشند.