سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست
سیامک بوداقپور – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

استفاده از فناوری های نوین به خصوص فناوری نانو در راستای کاهش اثرات سوء الودگی های زیست محیطی بعنوان یکی از راهکارهای مدیریتی مطرح می باشد یکی از مواردی که این فناوری کاربرد خورد را متبلور مینماید در ارتباط با منابع آب می باشد که در نظر گرفتن چالشهای پیش رو ضرورت استفاده از آن را پررنگ تر نموده است همچنین با توجه به توانمندی های فراوان فناوری نانو د رحذف و کنترل الودگی های محیطی و تصفیه و جلوگیری از انتشار آنها می توان آن را به عنوان یک تکنولوژی سبز و ابزاری موثر برای دستیابی به توسعه پایدار در نظر گرفت ورود این فناوری به عرصه مهندسی محیط زیست و استفاده کاربردی از آن بالاخص در زمینه های تصفیه آب و ایجاد شرایط لازم برای استفاده مجدد از پساب های تصفیه شده با توجه به قرار گرفتن کشور در شرایط بحران آب امری ضروری است دراین مقاله ما به بررسی برخی از کاربردهای نانو در صنعتآب می پردازیم.