سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزاده نظری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
قاسم زارع فیروزی – دانشگاه علوم و تحقیقات کرمانشاه
نرگس شرفی – پیام نور پرند تهران

چکیده:

اگر چه حسگرهای مختلفی برای آشکار نمودن آلودگیها و مواد آلوده وجود دارند ولی فناوری نانو امکان ایجاد نسلهای جدیدی ازحسگرهای با توانایی بالا را فراهم مینماید که مواد آلاینده در مقادیر و غلظتهای کم را آشکار مینمایند. در سالهای اخیر، پیشرفت-های تکنولوژی وسایل و مواد با ابعاد بسیار کوچک به دست آمده است و به سوی تحولی فوقالعاده که تمدن بشر را تا پایان قرن دگرگون خواهد کرد ، پیش می رود. برای درک بهتر اندازههای مادون ریز ، قطر موی سر انسان را که یک دهم میلیمتر است در نظربگیرید، یک نانومتر صدهزار برابر کوچکتراست. تکنولوژی و مهندسی در قرن پیش رو با وسایل، اندازهگیریها و تولیداتی سروکارخواهد داشت که چنین ابعاد مادونریزی دارند. درحال حاضر پروسههایی در ابعاد چند مولکول قابل طراحی و کنترل است. همچنین خواص مکانیکی، شیمیایی، الکتریکی، مغناطیسی، نوری و … مواد در لایهها در حدود ابعاد نانومتر قابل درک و تحلیل و سنجش است