سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امینه دانشیار – کارشناس محیط زیست کارشناس سنجش گازهای خروجی سازمان حفاظت محیط زیست دا
نرجس شهمیری – کارشناس محیط زیست

چکیده:

فناوری نانو یکی از جدیدترین فناوریهای دنیا بوده و با سرعت در حال گسترش است یکی از کاربردهای این فناوری در ارتباط با منابع آب می باشد در بخش های تصفیه آب و پساب شیرین سازی و ذخیرهو نگهداشت آب حفاظت خطوط لوله انتقال آب و غیره کاربرد یافته است در واقع با استفاده از متدهال حاصل از این فناوری می توان به برخی از اهداف اصلی مدیریت منابع آبی یعنی کاهش مصرف اب در بخشهای مختلف تامین آب مورد نیاز از منابع غیرمتعارف و استفاده مجدد از آب دست یافت و استفاده از آن باعث صرفه جویی در مصرف هزینه، انرژی، حفاظت از محیط زیست و پیشگیری و رفع الودگیهای زیست محیطی و در نهایت دستیابی به توسعه پایدار می شود. دراین مقاله برخی از کاربردهای زیست محیطی فناوری نانو در صنعت اب و نقش ان در رسیدن به توسعه پایدار بررسی می گردد.