سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرزانه اسپرغم – دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها وبافت های قدیمی
ناهید فلاح امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق مخابرات

چکیده:

بناهای تاریخی حاوی ارزشهای ملی و هویتی ماست و حفظ نگهداری و کاربرد دوباره انها به گونه ای که بهینه بودن و پایداری همه جانبه آنها را ممکن سازد و اصالت آنها را دچار خدشه نکند ضروری است دراین پژوهش سعی شده است که با معرفی فناوری نانو راهی درجهت رفع کاستی های ناشی از عایق های طبیعی سطوح سنگی و آجری این ساختمان ها ارایه شود و درنهایت به معرفی و بررسی محصولات نانو و آبگریزی سطح پرداخته شده و عملکرد این ذرات درمقابل مولکولهای سطح بصورت تلفیقی از تحقیقات آزمایشگاهی نگارنده و منابع ذکر شده ارایه شده است این نوشتار بصورت تحلیلی و پژوهشی صورت گرفته و علاوه برمعرفی محصولات نانو انجام آزمایش تحلیل و بررسی های پیش از استفاده را با توجه به شرایط کلی ساختمان و نیز اقلیم های متفاوت کشورمان و مصالح مورد استفاده ملزم می داند.