سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس روستایی – دانشگاه صنعت نفت شهیدتندگویان
جمشید مقدسی –
قاسم زرگر –

چکیده:

بالا بودن فشارتزریق و نیاز به صرف انرژی بیشتر بهمنظور تزریق کردن حجم مشخصی آب به مخزن یکی از مشکلاتی است که درمخازن با نفوذپذیری پایین وجوددارد برای حل این مشکل نانوپودر پلی سیلیکون مورد استفاده قرارمیگیرد این نانوپودر دارای بارالکتریکی مثبت بوده و پس از ورود به فضای سنگ میتواند درسطح دیواره دداخلی فضای متخلخل جذب شود نانوپودر آب گریز و چربی دوست پلی سیلیکون به عنوان عاملی جهت تقویت فشار به شدت آب گریز hydrophobic و نفت دوست lipophilie است و بعدازاینکه روی دیواره فضای متخلخل جذب شود موجب تغییر ترشوندگی سنگ مخزن می شود نانوپودر پلی سیلیکون همچنین باعث کاهش مقاومت دربرابر حرکت آب تزریقی درفضاهای خالی درون سنگ افزایش نفوذپذیری فاز ابی کاهش فشار تزریق و افزایش دبی آب تزریقی می شود دراین مقاله مکانیزم تقویت فشاراب تزریقی تغییر درترشوندگی و نفوذپذیری فازهای آبی و نفتی مورد بحث و بررسی قرارگرفته و بهترین غلظت نانوپودر پلی سیلیکون برای تزریق درسنگ مخزن مشخص می شود.