سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدباقر حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، همدان ، ایران .
سیدجلیل موسوی –
فرزان رسول زاده –

چکیده:

امروزه همزمان با افزایش رشد جمعیت و گسترش سریع شهرها نیاز به ساخت و سازهای شهری جهت انجام فعالیت های اجتماعی، امری اجتناب ناپذیر است. در این راستا هر چند توجه به کمیت و تعدد ساخت و سازها جهت سرعت بخشیدن به بهرهبرداری از آنها لازم و ضروری می باشد، توجه به پایداری و استحکام بناها نیز به لحاظ ارتقای کیفیت ساخت و افزایش عمر بناها نیز بایستی در طراحی و ساخت مد نظرگرفته شوند. چرا که تخریب زود هنگام بناها به علت عدم پایداری کافی و پایین بودنعمر مفید ساختمانها موجب افزایش هزینه های فراوانی شده است که در این رابطه استفاده از سیستمهای نوین ساختمانی واستفاده از مصالح پایدار به عنوان راهکاری منطقی جهت افزایش عمر ساختمانها پیشنهاد می شود. و این در حالی است که سیستمهای ساخت جدید و بهره گیری از مصالح پایدار در انواع آن و تکنولوژی های نوین ساخت همگام با علوم دیگر رشدچشمگیری داشته است. این سیستمها امکان استفاده از طراحی های متنوع معماری به یاری سازه را فراهم ساخته است. در این مقاله بر آنیم تا با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی ویژگیهای معماری اکو – تک ( به عنوان بناهایی که در آنها از تکنولوژی های نوین ساختمانی استفاده شده است) ساخته شده اند، پرداخته، و همچنین نقش تکنولوژی های نوین ساخت در بناهای پایدار را دریابیم.