سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آذر هاشمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
حسین شعبانعلی فمی – دانشیاردانشگاه تهران

چکیده:

رشدفزاینده جمعیت درسالهای اتی خطر بالقوه ای است که امنیت غذایی بشر را به شدت تهدید می کند حتی اگر ازجنبه های زیستی محیطی و نیز محدودیت های ناشی از آلودگی محیط زیست که تمام ابعاد فعالیت بشری و بالطبع کشاورزی دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده است صرفنظر شود بازهم محدودیت منابع آب و خاک ایجاب می کند که به فکر آینده ای باشیم که با توجه به رشد فزاینده جمعیت دراکثر کشورها ازدورنمای چندا ن روشنی برخوردار نیست پیش بینی میشود که تاسال ۲۰۳۰ جمعیت انسانی درسراسر جهان بیش از۵۰درصد رشد کند بی شک یکی ازمهمترین بخش فناوری هرکشور که با امنیت غذایی آن کشور درارتباط است فناوری کشاورزی است با افزایش جمعیت و کمبود منابع غذایی توسعه هرچه بیشتر فناوری کشاورزی ضروری می گردد استفاده ازفناوری زیستی یکی ازرویکردهای جدیدی است که با استفاده از آن می توان درکمترین سطح امکانات بیشترین تولید ممکن را داشت از انجایی که کاربرد فناوری زیستی درقرن بیست و یکم بسیاروسیع و فراگیر شده است دانشمندان و اندیشمندان جهان قرن بیست و یکم را قرن بیوتکنولوژی نامگذاری کرده اند