سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی صنعت حفاری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن موسوی – سرپرست عملیاتUBD

چکیده:

ذخایر طبیعی نفت و گاز در دنیای کنونی با توجه به تجدید ناپذیر بودن آنها لزوم بکار گیری روشهای نوین و بهینه در اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از این مخازن را امری ضروری و اجتناب نا پذیر ساخته است. بدون تردید افت فشار ناشی از برداشت زیاد از این مخازن موجب می شود تا روشهای حفاری سنتی فرا تعادلی بتدریج کارآیی خود را از دست بدهند . زیرا حفاری فرا تعادلی برای دستیابی به مخزن باعث بروز ضایعات جبران ناپذیر به سنگ مخزن و همچنین منجر به اف زایش بیش از حد هزینه ها می شود . یکی از راههای اصلی برای بدست آوردن راندمان بالا در حفاری چاهها و ن یز تکمیل و تعمیر چاههای جدید و قدیم بدون صدمه زدن به مخزن, حفاری فروتعادلی می باشد. در این تحقیق ضمن برشمردن مز ایای این روش حفاری نسبت به روش متداول و معرفی سازندهای کاندید, نحوه انتخاب سیالات حفاری فروتعادلی و شاخص های تعیین کننده دبی های بهینه عملیاتی مورد بررسی دقیق قرار می گیرد و نتیجه محاسبات انجام شده با استفاده از نرم افزارWellflo برای میدان نفتی پارسی ارائه خواهد شد.