سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید بخش ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
حبیب اله میرزایی – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان
فاطمه عرب عامریان – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
پرستو قائمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده:

پرتودهی مواد غذایی یک روش سالم و موثر برای نگهداری مواد غذایی است که درآن شکلی از انرژی الکترومغناطیسی به نام انرژی پرتویونیزه استفاده می شود یونساز بودن پرتوها عامل مهمی برای از بین بردن میکروارگانیسم ها می باشد اشعه گاما یک پرتو یونیزه بوده و از قدرت نفوذ بالایی برخوردار است یکی از منابع اصلی پرتویونیزه رادیونوکلئیدهای مصنوعی بوده که در حین از بین رفتن قادر به تابش پرتوگاما می باشند و در فراوری مواد غذایی قابل استفاده اند از جمله آنها کبالت ۶۰ است که به سادگی و در مقادیر زیاد با قرار دادن کبالت ۵۹ در برابر نوترون ها در راکتور هسته ای قابل تولید می باشد. این روش می تواند برای ضدعفونی موادغذایی جهت کنترل الودگی به حشرات الودگی میکروبی، به تاخیر انداختن جوانه زنی و رویش دانه ها، میوه ها و سبزیجات استفاده گردد. از مزایای دیگر آن تاثیر ناچیز برویژگیهای حسی ماده غذایی افزایش مدت ماندگاری محصول و هزینه نسبتا پایین عملیان آن می باشد.