سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صابر قربانی – ،عضو هیئت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب
رقیه علیلو – کارشناس ارشد مدیریت دولتی،مدرس دانشگاه

چکیده:

آموزش و یادگیری الکترونیکی به عنوان یک نیروی سهیم در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی به سرعت به رکنی قابل قبول و ضروری در نظام های آموزشی کشورهای توسعه یافته و رو به توسعه تبدیل شده است این رشد از سویی وابسته به استادان و مربیان در کاربرد فناوری های مبتنی بر اینترنت و فناوری های چندرسانه ای است و از س ویی دیگر مرهون پذیرش این حقیقت است که شیوه های سنتی آموزش باید با روش های جدید تقویت شو د . در این راستا با تدوین این نوشتار سعی بر آن شده است تا ضمن بررسی مباحث آموزش و یادگیری الکترونیکی به نقش کلیدی فناوری اطلاعات در امر آموزش و یادگیری نوین که به صورت ا لکترونیکی صورت می پذیرد اشاره شود