سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جعفر کریمی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
مهدی جمالی نژاد – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
عباس بهارلو – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

امروزه دربسیاری از کشورها صنعت هتل داری یکی از سودآورترین و بزرگترین بخشهای اقتصادی می باشد امروزه توسعه ماشین های جستجوی اینترنتی سرعت شبکه ها و ظرفیت جابجایی اطلاعات برروی تعدادمسافرینی که درسراسر دنیا از این فناوری برای برنامه ریزی مسافرت های خود استفاده می کنند تاثیر زیادی گذاشتهو این فناوری فرایند کسب و کار صنعت هتلداری را به سمت مهندسی مجدد کشانیده و مشاهده م یشود که تولیدات تدریجی این صنعت تمایل به سمت یک الگوی جدید را دارند این جریان ساختار کل صنعت هتل داری را دگرگون کرده و دامنه کلی فرصت های شغلی را برای کلیه دست اندرکاران توسعه بخشیده است فناوری اطلاعات گردشگری و هتلداری هرسه نقش اساسی و کلیدی دررشد و توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری و ثروت و عدالت را درجامعه به خصوص دربعد رشد و ارتقای توریسم و صنعت هتلداری درمناطق مختلف کشور ایفا می نمایند توسعه صنعتهتلداری درکشور وارتقای مقام ایران در این زمینه درسطح جهان نه امری غیرممکن که امری کاملا محتمل است و این مهم تنها با آموزشهای لازم و منطبق کردن زیرساخت های صنعت توریسم با استاندارهای جهانی امکان پذیر خواهد بود.