سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد ذبیح منش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد،ایران

چکیده:

امروزه دنیای کسب و کار به سرعتدرحال تغییر است سرمایه گذاریهای فراوان و گامهای سریع تغییرات درفناوری اطلاعات دلایلی است برای جهانی شدن سازمان ها با شیوه ها و به نسبت های مخلتف براساس فرصت ها و تنگناهای پیش رو به طیف گسترده ای از فناوری های اطلاعات واکنش نشان میدهندن هدف این مقاله تمرکز برتاثیر فناوری اطلاعات مرتب طبا تغییرات سازمانی برعملکرد حسابداری مدیریت است و همچنین کمک به دانش درمورد این که تا چه حد گستردگی فناوری اطلاعات می تواند برتوانمندسازی حرفه و وظایف حسابداری تاثیر گذار باشد ارتباط بین فناوری اطلاعات و شیوه های حسابداری از لحاظ کیفی مورد بررسی و همچنین تاثیر فناوری اطلاعات روی حرفه و وظایف حسابداران مورد سنجش قرار میگیرد.