سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احسان معافی – شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان
علیرضا عبدی –
محمدحسین شعبانی –

چکیده:

درعصرحاضر وظایف مدیران بسیارپیچیده تر ازگذشته شده است پیشرفت های فوق العاده تکنولوژیکی دروسایل و ابزار کار اثرات اقتصادی فشارهای ناشی از عوامل درونیو محیطی سازمان ها و سرعت بسیارزیاد تغییرات ازجمله عوامل موثر درپیچیدگی و صعوبت وظایف مدیران هستند بنابراین انجام وظایف مدیران به شکل نوین جز با دراختیار داشتن اطلاعات دقیق مرتبط بهنگام و سریع که حاصل بکارگیری سیستم های اطلاعاتی کارآمد است امکان پذیر نیست لذا سیستم های اطلاعاتی می بایست با استراتژی های سازمان همراستا شده و اطلاعاتی را فراهم آورند کهدر درون سازمان به آن نیاز است دراین مقاله ابتدا چالشهای پیش روی مدیران دربه کارگیری سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و رابطه این سیستم ها با مدیریت و استراتژی ها ی سازمان بیان می شود سپس ویژگیهای مشترک سازمان ها و نقش متغیر سیستم های اطلاعاتی و ارتباط آن با مدیریت و تصمیم مورد بررسی قرارمیگیرد و درخاتمه به نحوه تعامل سیستم های اطلاعاتی و استراتژی های سازمانی پرداخته م یشود.