سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود معین الدین – دکترای حسابداری،استادیار و عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد ا
ابوالقاسم صدیقیان – دانشجوی کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،ایران
محمد میر محمدی صدر آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،ایران

چکیده:

فناوری و ابزارهای الکترونیک و رایانه ای دردهه گذشته پدیده انفجار اطلاعات را موجب شده اند و بطورحتم تاثیر مهمی را جهت گیری جوامع و اطلاعات مورد نیاز آنها خواهند گذاشت دراین مقاله با اشاره به سیرمراحل تکامل فناوری اطلاعات و بیان برخی از ویژگیهای منحصربفرد این پدیده که با انعطاف پذیری قابل توجه موجب تحول تاثیر درحوزه حسابداری حسابرسی و اقتصاد گردیده عملکرد مالی و موضوع حسابداری شرکت ها که دررشد و توسعه اقتصادی نقش موثر و کلیدی برخوردارند با رویکردفناوری محور تبیین و جهت تشریح موضوع به دو نمونه از فناوری های نوین اطلاعاتی اشاره شدها ست آنچه به نظر مهم و مطرح گردیده موضوع جایگاه این فناوری دربازارهای اقتصادی و سرمایه ایران است که نوپابودن این صنعت و پتانسیل بسیاربالای متخصصان و سازمان ها و موسسات بزرگ ا قتصادی کشور زمینه های مناسبی را برای پیشرفت رشد و توسعه زیرساخت های آن فراهم نموده اند البته برخی موانع و مشکلات توسعه این سیستم ها اطلاعاتی غیرقابل اغماض است که مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.