سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباس شکاری – دانشگاه کاشان، ،کاشان،ایران
حیدر قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه کاشان، ،کاشان،ایران
فاطمه کوگانی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه کاشان، ،کاشان،ایران

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی بافت دانش و ضرورت مدیریت دانش در سازمان های آموزشی و یادگیرنده، کاربری مدیریت دانش در آموزش وپرورش به عنوان کشف آنچه ما میدانیم، راهکارهای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان های آموزشی میباشد که با روش تحقیقتوصیفی از نوع پژوهش بنیادی انجام شده است. دانش و رویکرد های نظام مند بر آن است تا در سایه فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی نیز این مفهوم بررسی و چگونگی اجرای آن در سازمان های آموزشی مطرح شود. از آنجا که مدیریت دانش یعنی فرایند استفاده خلاق و مؤثر از کلیه دانش و اطلاعات در دسترس سازمان به نفع مشتری و نیز فرایند تبدیل دانش ضمنی به دانش کاربردی محسوب میشود. در سالهای اخیر رویکردهای متعددی در زمینه مدیریت دانش ظهور نموده است. قدرت دانش یک منبع مهم برای حفظ میراث ارزشمند، یادگیری محتوای تازه در حل مسائل و بنیان نهادن موقعیت های جدید، برای فرد و سازمان در حال حاضر و آینده است. مدیریت دانش رویکرد نظام مند دریافت، سازماندهی، دستیابی و استفاده از دانش و آموخته های تخصصی در نظام های علمی – اجرایی است و در سازمان آموزشی به بهبود تصمیم گیری، انعطاف پذیری بیشتر و بهبود انگیزه کمک میکند. پس یکی از راهکارهای پیاده سازی فناوری اطلاعات و ارتباطاتICT) و مدیریت دانش در سازمان های آموزشی و یادگیرنده این است که دانش را با دو طیف، دانش بدیهی یا آشکار و یا دانش کدگذاری شده و طیف دیگر دانش تلویحی یا ضمنی از نوع دانش شخصی در نظر گرفت. در مقاله حاضر از فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی با عنوان پشتیبان های مدیریت دانش یاد شده با هدف تهیهی ابزارهای کاربردی برای مدیران کاربردی و کارکنان آموزش و پرورش است و ارائهی بینش و بصیرتی روشن نسبت به دنیای مدیریت دانش تا قادر باشد به استفاده از فرایند های مدیریت برای مقابله با چالش های عصر دانش باشد و نیز آگاهی از اینکه دانش چگونه خلق و اداره می شود برای آموزش و پرورش ضروری است