سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا رهبرهادی بیگلو – دانشجوی کارشناسی ارشد
نگار بی غم – دانشجویان کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گ
ربابه جوهری –
حسین علی پور – استادیار دانشگاه آزادخلخال

چکیده:

موضوع مقاله عبارت است از فناوری اطلاعات درمدیریت بحران اهداف این مقاله درپنج بخش ذیل عبارتنداز بخش اول شامل مفهوم شناسی بحران مدیریت بحران و اینکه مدیربحران کیست؟ بخش دوم شامل آشنایی با ویژگیه ای یک بحران ومراحل مدیریت یک بحران بخش سوم شامل بررسی تعاریف فناوری اطلاعات و نمودار تلفیقی آن بخش چهارم شامل بررسی حوزه های مورد نیاز درسیستم اطلاعات و ارتباطات سازمان های درگیر دربحران و دربخش پنجم ضمن بررسی چالشهای مدیریتی استفاده از صنعت it درمدیریت بحران با یک نمونه از معماری پیاده سازی سامانه مدیریت بحران آشنا می شویم راهکارهای ارایه شده نتیجه مطالعات و تجارب بدست آمده درعرصه فعالیت درسازمان هلال احمر و باتوجه به مطالب دانشگاهی و مقالات مرتبط با محور عنوان شده می باشد لذا نتیجه بررسی درپایان نوشتار با بیان پیشنهادهایی درجهت استفاده بهینه مدیریت از فناوری اطلاعات درموقعیت بحران به پایان رسیده است.