سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهرام شریف – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
بهمن کارگرشهامت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا

چکیده:

دراین مقاله به بررسی وضعیت کنونی و جهت گیری آینده استفاده از سامانههای اطلاعاتی برای پشتیبانی از مدیریت زنجیره عرضه پرداخته شده است اهداف مورد توجه در مقاله به سه گروه تقسیم میشوند شناسایی پیشرفت ها و چالشهای عمده در استفاده از سامانه های اطلاعاتی برای پشتیبانی از زنجیره عرضه در تشکیلات اقتصادی بررسی سطح واقعی رضایت مندی از سیاست فعلی در پشتیبانی از مدیریت زنجیره عرضه و آشکارسازی نیاز واقعی تشکیلات اقتصادی درمناطق ۶ گانه منتخب کشور ایران به استفاده موثر از سامانه های اطلاعاتی برای پشتیبانی از مدیریت زنجیره عرضه با بررسی نتایج تحقیق میدانی در رابطه با اهداف مطرح شده نوعی آگاهی درزمینه چگونگی استفاده بهینه از توان سامانه های اطلاعاتی در پشتیبانی ازمدیریت زنجیره عرضه حاصل خواهد شد.