سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

دلشاد پیاب – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

چکیده:

با توجه به تاثیر فناوری های نوین و پیوندی در شیوه های یاددهی – یادگیری و تغییر نقش معلمان ، ضروری است که زمینه هایی فراهم شود تا هم وزارت آموزش و پرورش زمینه ی موجود در جامعه ی معلمان را شناسایی کند و هممعلمان گرامی به شناسایی و ارتقای مهارت های خود در کاربرد فناوری های نوین در آموزش بپردازند. هدف غایی و نهایی آموزش و پرورش ، بهرهگیری از رهنمودهای دیگران برای پیشرفت، تسریع آموزش و نیل به اهداف مطلوب درمدت زمان معین است. بنابراین در عصری که اطلاعات با استفاده از آخرین پیشرفتهای جهانی در اختیار علاقمندان قرار دارد، تأکید بر طراحی، سازماندهی و استفاده از ایدهها و خلاقیتهای گوناگون و انتخاب بهترینها در امر تعلیم وتربیت علیالخصوص در برگزیدن روشهای مناسب در کاربرد فناوریهای پیوندی در آموزش و ایجاد نوآوریها، امری عاقلانه است، زیرا انقلابی فناورانه در آموزش و پرورش در شرف وقوع است و خواه ناخواه دانسته های ما و اصولاً علم را تحت تأثیر قرار خواهد داد و بر نحوهی زندگی ما نیز مؤثر خواهد بود. این فناوری ها سبب شده اند تایادگیری مادام العمر به صورت گسترده و عمیق به کار گرفته شود. تنوع تکنولوژیک، شرط لازم فناوری پیوندی است. فناوری پیوندی ، فناوریهای گوناگون را به همکاری تحقیقاتی هدفمند فرا می خواند. حاصل بهره گیری از فناوری هاتغییر در روند آموزش، در نحوه یادگیری، و یادگیری باکیفیت است.بیش تر معلمان خواهان یادگیری استفاده از فناوری اند، اما نبود چهارچوب ذهنی مناسب و زمان کافی و همچنین دسترسی نداشتن به امکانات و نبود پشتوانه های لازم، این کار را مشکل می سازد .بکار گیری فناوری آموزشی توسط معلمان فقط شامل سخت افزار یا نرم افزار نیست،بلکه خود نوعی فرآیند و راهی برای پیشرفت آموزش و یادگیری است. گسترش و تعمیق نوآوریهای آموزشی نیز، با سرمایه گذاری توأم با فرهنگ سازی، شناخت مقاومتها و تلاش برای فایق آمدن براین مقاومتها، تحقق خواهد یافت