سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سپیده حقیقت خرازی – عضو هیئت علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رضا اسماعیل زاده کناری – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

چکیده:

ضرورت افزایش امنیت میکروبی و کیفیت مواد غذایی بدون به خطر انداختن ویژگیهای حسی مواد مغذی و ویژگیهای اصلی مواد غذایی منجر به افزایش تقاضای جهانی به فرایندهای جدید در دماهای پایین جهت حفظ و نگهداری مواد غذایی شده است در مقایسه با فرایندهای مرسوم این تکنولوژیهای نوظهور من جمله میدان های الکتریکی پالسی و پلاسمای دمای پایین اساسا متکی برویژگیهای فیزیکی بوده که میکروارگانیسم ها را در دمای محیط و زمان کوتاه غیرفعال می کنند دراین بررسی اخرین پیشرفتهای مربوط به میدانهای الکتریکی پالسی و پلاسمای دمای پایین در نگهداری و ضدعفونی کردن سطح مواد غذایی ارائه شده است.